Metsamaterjali ost

Ostame  järgatud metsamaterjali, valdavalt lehtpuud.

Kokkuost toimub alljärgnevates kohtades:

  • Pärnus Kilksamaal, Marmane platsi
  • Kilingi-Nõmmes Maranal
  • Raplamaal, Kehtnas
  • Jõgevamaal, Painkülas

Kilksamaa ,Marana ja Kehtna vastuvõtt :

Sandre Jelin telefon +372 53 532 046      Sander@kasekeskus.ee

Jõgevamaa Painküla vastuvõtt:

Allan Mägi telefon +372 51 022 70

N.B. Soovitame ühendust võtta 30 -60 minutit enne sihtkoht jõudmist.

 

Me ei käitle puitu mis on :

  1. illegaalselt varutud ;
  2. puidu varumisel on rikutud kodanikuõigusi ja traditsioonilisi õigusi;
  3. puit on varutud metsadest, kus kõrge kaitseväärtus on majandamistegevuse tõttu ohustatud;
  4. puit on varutud istandikeks muudetud looduslikest metsadest või mitte metsamaana kasutusele võetud aladelt;
  5. puit pärineb metsadest, mida on uuendatud geneetiliselt modifitseeritud taimedega.